Algemeen

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon (in-)direct kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en / of telefoonnummer. In deze privacyverklaring leggen wij uit op hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.teamfysiotherapie.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@teamfysiotherapie.nl.

 Cookies en Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics.

 Links

Wij kunnen op onze website links opnemen naar internetsites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Wij raden u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens: verwerking

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten of behouden van ons klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt.

Wij verkrijgen persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden, of zoveel langer als noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting.

Persoonsgegevens: verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Persoonsgegevens: uw rechten

U heeft het recht om (logging van) uw persoonsgegevens (elektronisch) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@teamfysiotherapie.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Afhankelijk van de aard van het verzoek kan dit enige tijd in beslag nemen.