Informatie op de website

Wij proberen de informatie op de website www.teamfysiotherapie.nl actueel te houden. Het is echter mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg en hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust intellectueel eigendomsrecht. Team Fysiotherapie is rechthebbende van deze content, dan wel hebben wij een rechtsgeldige licentie voor het gebruik hiervan. De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst of waarnaar in deze website naar wordt verwezen.